تلفن های همراه / GLX / عکاسی صنعتی

Scroll

details

یکی از چالشی ترین و سخت ترین پروژه هایی بود که انجام داده بودم / البته بعد از عبور از هر چالش اون تبدیل به یه تجربه میشه و تو کارای بعدی به درد میخوره

سال اجرا

2014

نام مشتری

جی ال ایکس

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos