حوله پودایران / عکاسی تبلیغاتی

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی به سفارش کارخانه حوله پودایران / این عکاسی در لوکیشن خارج از استودیو عکاسی شده و با استفاده از مدل مرد و 2 مدل کودک

سال اجرا

2014

نام مشتری

پود ایران

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos