دنیای بتن پارسیان / عکس تبلیغاتی

details

عکاسی تبلیغاتی از محصولات کارخانه دنیای بتن پارسیان / تولید کننده ی افزودنی های بتن / این پروژه در استودیو انجام شده و عکاسی تبلیغاتی  و عکاسی صنعتی میباشد

سال اجرا

2018

نام مشتری

دنیای بتن پارسیان

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos