دکوراسیون داخلی / اولین پروژه دکوراسون

Scroll

details

این پروژه اولین پروژه عکاسی دکوراسیون داخلی بود که انجام شد / البته ایراد و کمبود تو اجرا زیاد داشت ولی خوب تونستم کارفرما رو راضی کنم

سال اجرا

2013

نام مشتری

خانم آزاده شهبازی

ژانر عکاسی

معماری

photos