دیتا سنتر پخش میهن / عکاسی صنعتی

Scroll

details

عکاسی از محیط داخلی و سیستم دیجیتال دیتا سنتر شرکت پخش محصولات میهن / این پروژه در یک روز و بدون نورپردازی انجام شده است / فضا برای مانور عکاس بسیار کم بود

سال اجرا

2014

نام مشتری

شرکت پخش پروانه

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos