شیرینی های خوشمزه / کاپ کیک

Scroll

details

عکاسی از شیرینی های زیبا و خوشمزه / این عکس ها با لنز ماکرو و با دقت بسیار بالا ثبت شده / عکاسی تبلیغاتی از مواد غذایی  یکی از ژانرهای مهم عکاسی است

سال اجرا

2014

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos