شیرینی و فینگرفود / سرکار خانم دلاوری

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی از مواد غذایی به سفارش سرکار خانم دلاوری / عکاسی در یک روز و در محل مشتری انجام شد / بهتر است این نوع عکاسی در استودیو انجام شود

سال اجرا

2014

نام مشتری

خانم دلاوری

ژانر عکاسی

مواد غذایی

Photos