عکاسی از سنگ نما / عکاسی محصول

Scroll

details

این پروژه در محیط استودیو عکاسی شده و شامل یک سنگ بزرگ نمای ساختمان / این عکس با دقت بسیار بالا و کیفیت نورپردازی بالا ثبت شده است

سال اجرا

2016

نام مشتری

جناب آقای قربانی

ژانر عکاسی

محصول

Photos