عکاسی تبلیغاتی از ساعت مچی با لنز ماکرو

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی از 3 ساعت با طراحی و جنس های متنوع / این تصاویر با لنز ماکرو ثبت شدند / عکاسی از ساعت ماننده عکاسی از جواهرات نیازمند دقت بالاییست

سال اجرا

2013

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلیغاتی

photos