عکاسی تبلیغاتی از کیف زیبای زنانه

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی مینیمال از کیف زیبای زنانه با جنسیت های مختلف / یکی از نکان مهم در عکاسی صنعتی نشان دادن مناسب جنس محصول هست

سال اجرا

2013

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلیغاتی

photos