عکاسی تبلیغاتی خلاق آب معدنی

Scroll

details

عکاسی سوپر ماکرو از قطره آب برای برند کریستال / این عکس بدون مشتری هست و برای نمایش کیفیت و دقت ثبت شده است / فاصله قطره تا لنز حدود 1 تا 2 سانتیمتر

سال اجرا

2013

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلیغاتی

photos