عکاسی صنعتی / محصولات فول اسلیپ

Scroll

details

این پروژه عکاسی صنعتی از محصولات هست که به سفارش خانم صادقپور عکاسی شده / قبلا پروژه اندروید باکس روبوست هم باهاشون همکاری کردم

سال اجرا

2015

نام مشتری

سرکار خانم صادقپور

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos