لحظه ریختن جوهر رنگی در آکواریم

Scroll

details

این عکس ها در آکواریم گرفته شدند و با استفاده از سرعت ثبت نور بالا به ثبت رسیدند / همه ی این تصاویر با لنز ماکرو عکاسی شدند

سال اجرا

2013

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

خلاق

photos