مبلمان زیتون / عکاسی از مبلمان لوکس

Scroll

details

عکاسی از مبلمان استیل به سفارش مبل زیتون / یکی از تولید کنندگان مبلمان لوکس در ایران / این پروژه به درخواست مشتری بدون نورپردازی اجرا شد

سال اجرا

2014

نام مشتری

مبلمان زیتون

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos