مجله آشپز باشی / عکاسی مواد غذایی

Scroll

details

عکاسی از چند مدل غذای ایرانی به سفارش مجله آشپزباشی / برای محتوای داخل مجله و همچنین عکس روی جلد / این عکس ها در محیط آشپزخانه مجله عکاسی شد

سال اجرا

2015

نام مشتری

مجله آشپزباشی

ژانر عکاسی

مواد غذایی

Photos