مجله قنادباشی / عکاسی مواد غذایی

Scroll

details

عکاسی از کیک و دسر خای مرکز آموزش مجله قناد باشی  / عکاسی تبلیغاتی از مواد غذایی / این پروژه در محل آموزشگاه آشپزی سرکار خانم کاوه اجرا شد

سال اجرا

2015

نام مشتری

مجله کیک و شیرینی

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos