مجله کیک و شیرینی / عکاسی مواد غذایی

Scroll

details

عکاسی از کیک و دسر های مرکز آموزش مجله کیک و شیرینی ویژه ماه رمضان / عکاسی تبلیغاتی از مواد غذایی / این پروژه در محل آموزشگاه آشپزی سرکار خانم خرسند اجرا شد

سال اجرا

2015

نام مشتری

مجله کیک و شیرینی

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos