میز ال سی دی اکو / عکاسی محصول

details

عکاسی به سفارش برند اکو / میز تلوزیون و ال سی دی اکو / این مجموعه در محیط کارگاهی تولید کننده عکاسی شد و تعداد عکس ها حدود 30 فریم

سال اجرا

2014

نام مشتری

میز اکو

ژانر عکاسی

محصول

Photos