لوازم اداری ویل / عکاسی محصول

details

عکاسی صنعتی از محصولات شرکت لوازم تحریر ویل / این پروژه شامل 4 فریم عکس بود و به درخواست کارفرما از امکانات محدودی استفاده شد

سال اجرا

2014

نام مشتری

شرکت ویل

ژانر عکاسی

محصول

Photos