پروژه اسنپ فود / عکاسی تبلیغاتی / پیتزا

Scroll

details

پروژه اسنپ فود / عکاسی از منوی غذایی بیش از 250 رستوران و فست فود که حدودا بیش از 3000 فریم عکس میباشد / این عکس ها به صورت زمینه سفید و چیدمان میباشد / این پروژه شامل عکسهای تبلیغاتی پیتزا ها میباشد

سال اجرا

2018

نام مشتری

اسنپ فود

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos