پروژه اسنپ فود / عکاسی زمینه سفید / پیتزا

details

پروژه اسنپ فود / عکاسی از منوی غذایی بیش از 250 رستوران و فست فود که حدودا بیش از 3000 فریم عکس میباشد / این عکس ها به صورت زمینه سفید و چیدمان میباشد / در این بخش فقط عکس های زمینه سفید از پیتزا میباشد

سال اجرا

2018

نام مشتری

اسنپ فود

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos