کارخانه قیر دژپا / عکاسی صنعتی

Scroll

details

عکاسی صنعتی از کارخانه تولید قیر و بشکه دژپا / این کارخانه واقع در جاده رباط کریم / به همراه تجهیزات کامل نورپردازی و عکاسی

سال اجرا

2014

نام مشتری

قیر دژپا

ژانر عکاسی

صنعتی

Photos