کالای خواب لیندا / عکاسی تبلیغاتی

Scroll

details

عکاسی از کالای خواب لیندا / این پروژه به صورت فوتومونتاژ اجرا شده / عکس ها در استودیو ثبت شده و در محیط مونتاژ شده است / عکاسی تبلیغاتی

سال اجرا

2016

نام مشتری

کالای خواب لیندا

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos