کفش مردانه چرمی و کفش کتانی

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی از دو مدل کفش مختلف / صرفا جهت نمایش قابلیت های عکاسی میباشد / عکاسی از کفش های چرمی یکی از چالش های اساسی در عکاسی تبلیغاتیست

سال اجرا

2013

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلیغاتی

photos