کورنفلکس صبحانه / عکاسی اسپلش

Scroll

details

این عکس به منظور نشان دادن قابلیت های عکاسی تبلیغاتی و صنعتی مسعود رئوفی هست / با استفاده از لنز ماکرو و با سرعت ثبت نور بسیار بالا ثبت شده

سال اجرا

2014

نام مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos