یاس سپید وش / عکاسی آزمایشگاه

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی از محیط آزمایشگاه کارخانه یاس سپید وش / تولید کننده ی انواع اسانس و آبمیوه و رنگ های خوراکی / این مجموعه در محیط آزمایشگاه اجرا شد

سال اجرا

2018

نام مشتری

یاس سپید وش

ژانر عکاسی

صنعتی

Photos