بوتیک برگر / عکاسی مواد غذایی

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی / عکاسی مواد غذایی به سفارش فست فود بوتیک برگر  / این پروژه برای منوی جدید پیتزا این رستوران اجرا شد و شامل عکاسی منو و عکاسی تبلیغاتی بود

سال اجرا

2020

نام مشتری

بوتیک برگر

ژانر عکاسی

مواد غذایی

Photos