عکاسی تبلیغاتی / ماسک صورت Maskologist

Scroll

details

عکاسی تبلیغاتی مینیمال به سفارش کارخانه ماسکولوجیست واقع در انگلستان / این پروژه شامل همکاری بلند مدت و تعداد عکس تبلیغاتی 40 فریم اجرا شد

سال اجرا

2019

نام مشتری

Maskologist

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos