عکاسی صنعتی / گروه صنعتی پولاد

Scroll

details

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از ماشینالات صنعتی بزرگ و کوچک به صورت زمینه سفید در محیط کارخانه / تولید کننده دستگاه های تزریق پلاستیک و ظروف پلیمری

سال اجرا

2021

نام مشتری

گروه صنعتی پولاد

ژانر عکاسی

صنعتی

Photos