عکاسی گروهی از محصولات کارخانه پولاد پویش

Scroll

details

عکاسی گروهی محصولات / عکاسی صنعتی به صورت گروهی از محصولات تولید شده توسط گروه صنعتی پولاد / این سفارش و دسته بندی به صورت تخصصی و به دستور کارفرما اجرا شده

سال اجرا

2021

نام مشتری

گروه صنعتی پولاد

ژانر عکاسی

تبلبغاتی

Photos