استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

تلفن همراه / GLX / عکاسی صنعتی

Scroll

جزئیات

این یکی از چالش برانگیزترین و دشوارترین پروژه هایی بود که انجام داده بودم. البته بعد از غلبه بر هر چالشی تبدیل به یک تجربه می شود و در کارهای بعدی مفید خواهد بود.

سال اجرا

1393

مشتری

جی ال ایکس

ژانر عکاسی

محصول

عکس ها