استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

سفارش لباس آلفردو عکاسی تبلیغاتی

Scroll

جزئیات

عکاسی تبلیغاتی از لباس آلفردو / این عکاسی از انواع عکاسی تبلیغاتی می باشد. به درخواست مشتری بدون استفاده از مدل اجرا شده / عکاسی از لباس

سال اجرا

1395

مشتری

آلفردو

ژانر عکاسی

پوشاک

عکس ها