استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

عکاسی از شکلات و بستنی با لنز ماکرو

Scroll

جزئیات

عکاسی ماکرو بستنی و دسر شکلاتی با لنز ماکرو / این پروژه برای نشان دادن قابلیت در عکاسی ثبت شده است / این پروژه با لنز ماکرو عکاسی شده است

سال اجرا

1392

مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

تبلیغاتی

عکس ها