MasoudRaoufi.com |

عکاسی دود / عکسبرداری با سرعت بالا

Scroll

جزئیات

این نوع پروژه ها سخت هستند. چون هم سرعت شاتر باید زیاد باشه و هم نور خیلی تمیز

سال اجرا

1392

مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

ماکرو

عکس ها