عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

عکاسی مبلمان / دکوراسیون زیتون

Scroll

جزئیات

عکاسی از مبلمان لوکس به سفارش مبلمان زیتون / این پروژه در محیط نمایشگاه زیتون ثبت شده است اما با طراحی صحنه تیم عکاسی / عکاسی دکوراسیون / این پروژه در 3 روز اجرا شد.

سال اجرا

1397

مشتری

مبلمان زیتون

ژانر عکاسی

دکوراسیون داخلی

عکس ها