عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

عکاسی گروهی از محصولات کارخانه پولاد پویش

Scroll

جزئیات

عکاسی گروهی از محصولات / عکاسی صنعتی به عنوان گروهی از محصولات تولید شده توسط گروه صنعتی پولاد / این سفارش و دسته بندی به صورت حرفه ای و به سفارش کارفرما انجام می شود.

سال اجرا

1400

مشتری

پولاد پویش

ژانر عکاسی

محصول

عکس ها