استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

فروشگاه پروتئین سام / عکاسی از غذا

Scroll

جزئیات

عکاسی تبلیغاتی به سفارش فروشگاه سام پروتئین / این پروژه در استودیو انجام شد / اولین پروژه عکاسی غذا بود که به یکی از کارهای خوب من تبدیل شد

سال اجرا

1392

مشتری

سام پروتئین

ژانر عکاسی

مواد غذایی

عکس ها