استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

واگن پارس / عکاسی خط تولید

Scroll

جزئیات

عکاسی صنعتی از محیط کارخانه و خط تولید کارخانه واگن پارس / این پروژه با استفاده از نور محیط به درخواست کارفرما عکسبرداری شده است.

سال اجرا

1392

مشتری

سازمان قطار شهری کرج

ژانر عکاسی

صنعتی

عکس ها