استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

پولاد پویش / عکاسی پریفرم

Scroll

جزئیات

پیرو همکاری با گروه صنعتی پولاد / عکاسی تبلیغاتی و جزئیات محصولات تزریق پلاستیک کارخانه پولاد پویش / این عکس ها جهت استفاده در کاتالوگ عکسبرداری شد.

سال اجرا

1394

مشتری

پولاد پویش

ژانر عکاسی

محصول

عکس ها