استودیو عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

حوله پودیران / عکاسی تبلیغاتی

Scroll

جزئیات

عکاسی تبلیغاتی به سفارش کارخانه حوله پود ایران / این عکاسی در مکانی خارج از آتلیه و با استفاده از مدل های مردانه و ۲ مدل کودک انجام شده است.

سال اجرا

1393

مشتری

پودایران

ژانر عکاسی

پوشاک

عکس ها