استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

دستگاه POS / عکاسی محصول

Scroll

جزئیات

عکاسی محصول از دستگاه های مختلف بانک ملت / شرکت مهندسی یاس پروانه / زیرمجموعه بانک ملت ایران

سال اجرا

1394

مشتری

بانک ملت

ژانر عکاسی

محصول

عکس ها