استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

شرکت سرمایه گذاری مهیمن / عکاسی خلاق

Scroll

جزئیات

عکاسی خلاقانه و تبلیغاتی به سفارش شرکت سرمایه گذاری مهیمن / این پروژه در دفتر شرکت مهیمن و با تجهیزات نورپردازی کامل اجرا شد.

سال اجرا

1395

مشتری

شرکت سرمایه گذاری مهیمن

ژانر عکاسی

خلاق

عکس ها