MasoudRaoufi.com | استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی

شیرینی های خوشمزه / کیک های کوچک

Scroll

جزئیات

عکاسی از شیرینی های زیبا و خوشمزه / این عکس ها با لنز ماکرو و با دقت بسیار بالا ثبت شده است / عکاسی تبلیغاتی از غذا یکی از مهم ترین ژانرهای عکاسی است.

سال اجرا

1392

مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

مواد غذایی

عکس ها