عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

عکاسی تبلیغاتی / ماسک های ماسکولوژیست

Scroll

جزئیات

عکاسی تبلیغاتی مینیمال به سفارش کارخانه ماسکولوژیست واقع در انگلستان/ این پروژه شامل همکاری طولانی مدت بود و تعداد عکس های تبلیغاتی 40 فریم اجرا شد.

سال اجرا

1399

مشتری

مسکولوجیست

ژانر عکاسی

تبلیغاتی مینیمال

عکس ها