استودیو عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

افتادن قطرات آب در ظرف سبز

Scroll

جزئیات

عکس سقوط قطرات آب در ظرف / این عکس ها با لنز ماکرو از فاصله 2 سانتی متری ثبت شده است / همچنین سرعت بالای ضبط نور باعث یخ زدن کامل شد.

سال اجرا

1392

مشتری

بدون مشتری

ژانر عکاسی

ماکرو

عکس ها