استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی | آژانس عکاسی پیشرو ایران

محصولات خواب لیندا / عکاسی تبلیغاتی

Scroll

جزئیات

محصولات خواب لیندا / این پروژه فتومونتاژ است / عکس ها در آتلیه گرفته شده و در محیط مونتاژ می شوند / عکاسی تبلیغاتی

سال اجرا

1395

مشتری

کالای خواب لیندا

ژانر عکاسی

فوتومونتاژ

عکس ها