MasoudRaoufi.com | استودیو کاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی

دیتا سنتر شرکت پخش میهن / عکاسی صنعتی

Scroll

جزئیات

عکاسی داخلی و سیستم دیجیتال مرکز داده شرکت پخش محصولات میهن / این پروژه در یک روز بدون نور انجام شد / فضای بسیار کمی برای مانور عکاس وجود داشت.

سال اجرا

1393

مشتری

پخش محصولات میهن

ژانر عکاسی

صنعتی

عکس ها