MasoudRaoufi.com | عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی مسعود رئوفی

Aljomaira / عکاسی محصول

Scroll

جزئیات

عکاسی از لوازم حباب الجمیرا / به سفارش نمایندگی تولید الجمیره در ایران / استفاده از این عکس ها در شبکه های اجتماعی

سال اجرا

1396

مشتری

الجمیرا

ژانر عکاسی

محصول

عکس ها